Is-serp li jbejjet taħt fjura innoċenti

By
2020-01-19T20:30:40+01:00Sun, 19th Jan '20, 15:15|

F'pajjiż normali fejn wieħed jista' jassumi li l-prim ministru jkun kommess favur governanza tajba u diċenti, l-istqarrija li ħareġ Silvio Valletta biex jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu kienet isservi bħala l-aħħar musmar fit-tebut politiku ta' martu. U Justyne Caruana ma kienitx isservi ġurnata oħra bħala ministru tal-gvern. Issa nafu li, f'April 2018, Ċensu Muscat lill-pulizija kien qalilhom [...]

Infiltrazzjoni mafjuża

By
2020-01-19T17:21:37+01:00Sun, 19th Jan '20, 08:32|

Silvio Valletta kien siefer ma' Yorgen Fenech biex isegwi partita futbol fi żmien meta l-Pulizija, li fi ħdanha kellha lil Silvio Valletta bħala deputat kummissarju, diġà kellha suspett li Yorgen Fenech seta' kien il-moħħ wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Il-gvern Malti kien tilef kawża dwar id-drittijiet tal-bniedem li kienet saret mill-familja ta' Daphne u [...]

Go to Top