Hawn hu t-“Tiger Kink”.

Ftit minuti wara li tellajt din il-kitba dalgħodu rċievejt telefonata minn No Caller ID. Il-persuna li ċemplet ma qaltlix min hi iżda meta staqsietni liema bajd qed nistenna li għandha tbus, intbaħt li din il-persuna kienet hu.

Aktar tard huwa kkonferma li kien hu li ċempilli b’ħafna theddid bis-saħħa tal-kitba ta’ hawn taħt:

Tabilħaqq, in-numru tal-telefon tiegħi huwa pubbliku. Issa huwa ħafna aktar pubbliku milli qatt kien għaliex wasal għand uħud li, kieku ma kienx għal Anton Rea Cutajar, ma kienux jaqraw il-kitba tiegħi favur is-salvazzjoni ta’ dawk li jinsabu fil-periklu li jegħrqu.

Mid-dehra Anton Rea Cutajar jkejjel kemm wieħed jiswa’ fis-soċjetà skond kemm jirnexxielu jakkwista “likes” fil-Facebook. Mentalità li biha jkejjel il-valur tiegħu għas-soċjetà tagħna bis-saħħa tan-numru ta’ tigri li għandu jiġru ma’ saqajh. Il-kwalitajiet tiegħu ikejjilhom billi jiftaħar bil-“ġenerożità”. Huwa biss b’dan il-mod li jagħti tibjida lir-reputazzjoni tiegħu u jiġbor l-appoġġ.

Agħtu daqqa t’għajn lejn il-kumment li ġej miktub minn wieħed mis-segwaċi tiegħu. Għal dan l-imbierek, jekk wieħed ma jfaħħarx lil Anton Rea Cutajar, iqiegħdu f’niċċa u jixgħallu x-xemgħat, ikun “qed jattakka lil pajjiżna”.

Għal nies bħal dawn, Anton Rea Cutajar huwa Malta tabilħaqq. U Malta hi pajjiż li fiha jaħkmu s-sidien tal-mafja li jaħslu flushom u li jixtru l-lealtà tan-nies fl-istil ta’ Pablo Escobar. Dawn huma l-istess nies li jagħmlu l-festini għal Konrad Mizzi u li “jiddefendu lil Malta” minn min jikkritika lill-gvern u mis-suwed mejtin bil-ġuħ u bil-għatx.

M’għandniex xi ngħidu, ħlief għal dawk is-suwed li jnaddfu l-ħara tat-tigri tiegħu.

Jien wieħed minn dawk li ma jfittixx il-“likes” fuq il-Facebook. Qatt m’għelbitni l-pompożità. Ħafna drabi jkun hemm min il-kitba tiegħi ma tinżililhomx. Iżda jaqrawha xorta waħda.

Mhux aħjar tmur tiddobba qara’ f’waħda mill-kmamar tat-tigri li għandek.