The Sunday Times: No stone unturned

By
2018-02-05T13:46:44+01:00Sun, 4th Feb '18, 21:08|

Mill-artiklu tiegħi f'The Sunday Times tal-lum: “Bħallikieku mhux biżżejjed li jinsab imxekkel b’limitazzjonijiet ta’ natura kostituzzjonali u legali, il-Maġistrat Bugeja – waqt serata fuq it-televiżjoni li tista’ tissejjaħ bħala l-kristallnacht ta’ dan ir-reġim - kien ġie ukoll imwissi minn Muscat li jkun hemm konsegwenzi jekk il-konklużjonijiet tiegħu ma jdoqqulux għal widnejħ. Meta mbagħad il-ġurnalista li [...]

Adrian Delia ddeċieda li jokkupa l-Ġustizzja?

By
2018-02-05T20:21:15+01:00Sun, 4th Feb '18, 06:55|

Hu f'idejn il-kapijiet tal-Partiti li jassenjaw oqsma ta' responsabbiltà lill-grupp parlamentari tagħhom. Dan kollu hu speċi ta' prova finali għall-eżerċizzju tal-prerogattiva tal-Prim Ministru li skont ir-regoli tagħna tagħtih id-diskrezzjoni kompleta li jaħtar jew ineħħi l-ministri tal-gvern, ovvjament filwaqt li hu stess jinżamm taħt id-diskrezzjoni li jinħatar jew jitneħħa mill-Partit tiegħu stess. Il-kapijiet tal-Partiti għandhom saħħa [...]

McMafia: Ir-Renju Unit se jitlob lill-oligarki Russi jagħtu rendikont ta’ ġidhom

By
2018-02-04T22:43:15+01:00Sun, 4th Feb '18, 05:46|

Il-Gvern tar-Renju Unit qed jipprova jwaqqaf lill-oligarki Russi li qed jużaw il-pajjiż biex jaħslu l-flus li jaqilgħu b'mod illegali. Rapport f'The Times tar-Renju Unit iddiskuta dan mal-Ministru tas-Sigurtà, Ben Wallace, f'intervista li saret  wara l-effett li ħalliet id-drama tal-BBC, McMafia, dwar Russi li jilbsu b'mod impekkabbli waqt li jaħslu l-miljuni fir-Renju Unit. L-istorja ssegwi l-flus [...]

Il-President tal-PE jerġa’ jappella għal investigazzjoni internazzjonali dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

By
2018-02-05T17:54:14+01:00Sun, 4th Feb '18, 05:28|

Ronchi de Legionari huwa belt id-daqs taż-Żurrieq fil-fruntiera Taljana mas-Slovenja. Il-press club ta' din il-belt ħoloq premju għall-ġurnaliżmu li jfakkar lil Daphne Caruana Galizia. Ħabbar ukoll li ngħata l-patroċinju ta' dan il-premju mill-Parlament Ewropew. Fi stqarrija, l-assoċjazzjoni tal-ġurnalisti ta' Ronchi qalet, "dan huwa rikonoxximent importanti għall-assoċjazzjoni żgħira ta' Ronchese li, għal dawn l-aħħar xhur, kienet qed [...]

Matthew Caruana Galizia dwar l-attentat fuq il-mafkar ta’ ommu.

By
2018-02-05T20:11:52+01:00Sat, 3rd Feb '18, 10:00|

Din li ġejja hija r-reazzjoni ta’ Matthew Caruana Galizia għall-filmat li xxandar fuq il-Facebook ta’ inċident li seħħ ftit tal-jiem ilu meta mara ppruvat tneħħi u teqred il-fjuri u x-xemgħat li tqiegħdu mal-mafkar ta’ ommu: Bosta huma dawk li bagħtuli filmat ta’ mara anzjana hi u tagħmel ħerba mill-mafkar ta' ommi. Dan huwa li għandi xi ngħid. La jien [...]

Dikjarazzjoni ta’ David Gonzi

By
2018-02-04T23:09:31+01:00Sat, 3rd Feb '18, 00:23|

Id-dikjarazzjoni li ġejja tirreferi għall-istorja li ppubblikajt aktar kmieni dalgħodu dwar l-arresti fl-Italja b'rabta mal-attivitajiet ta' ħasil tal-flus minn ċirku tal-Mafja li kien qed juża kumpanija Maltija biex jaħsel il-flus. Fil-passat il-kumpanija Maltija kienet tappartjeni lil kumpanija fiduċjarja li David Gonzi hu wieħed mit-tliet partners tagħha. Imma kif hu ddikjarat hawn isfel, il-kumpanija Maltija kienet [...]

The Guardian: investigazzjoni tal-Awtorita’ Bankarja Ewropea dwar Pilatus Bank

By
2018-02-02T19:50:07+01:00Fri, 2nd Feb '18, 19:49|

Il-ġurnal Ingliż The Guardian fiħ rapport dwar it-tnedija ta’ investigazzjoni regolatorja dwar is-superviżjoni tal-Pilatus Bank. L-Awtorita’ Bankarja Ewropea qed taġixxi fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Parlament Ewropew. Fost id-dmirijiet tar-regolaturi hemm dak li jirċievu rapporti dwar aġir illegali li jkun allegatament seħħ f’organizzazzjoni li taqa’ taħt il-kompetenza tagħhom. Xogħolhom hu li jgħarblu sew dawn ir-rapporti. [...]

Ħbieb qaqoċċa

By
2018-02-04T05:11:07+01:00Fri, 2nd Feb '18, 16:44|

Il-bieraħ ktibt li  dak li nkiss inkiss fetaħ kumpannija fil-Panama, indaħal fejn ma jesgħux dwar ix-xiri taż-żejt, allegatament “irranġa” l-kuntratt tal-isptar, allegatament daħħal kummissjoni mill-bejgħ ta’ vapur, ħawwad fil-borma tax-xiri tal-power station – il-Ministru Konrad Mizzi jidher li hu ħabib qaqoċċa ma’ Darren Casha, bniedem li għamel żmien twil nieqes minn Malta għax kellu salt [...]

MPE jiddefendu ‘l Efimova minn malafama mxandra Ċipru

By
2018-02-02T16:34:32+01:00Fri, 2nd Feb '18, 16:34|

Din li ġejja hi stqarrija li nħarġet minn Membri Parlamentari li jirrappreżentaw il-partiti rappreżentati fil-Parlament Ewropew li fiha jikkundannaw rapporti li xxandru fil-mezzi tax-xandir ta’ Ċipru – rapporti li xxandru wkoll hawn Malta b’konvinzjoni liema bħalha minn ġurnalisti tal-Labour – li huma malafamanti fil-konfront ta’ Maria Efimova, il-persuna li hi xhud ma’ oħrajn dwar illegalitajiet [...]

Il-prova tal-Gvern li hawn governanza tajba: Cyrus “Prova X” Engerer

By
2018-02-04T05:09:30+01:00Fri, 2nd Feb '18, 15:50|

Dan il-gvern iġiegħlek tistħi. David Casa ppubblika t-tweġiba li l-Gvern bagħat lill-Parlament Ewropew wara r-rapport dwar l-istat tad-dritt fejn Malta ġiet ikkritikata bl-aħrax.  Is-sens ġenerali tat-tweġiba kien 'intom stupidi, aħna qegħdin fit-tajjeb, m'għandna xejn x'nitgħallmu dwar l-istat tad-dritt, itilqu 'l hemm'.  Jekk tridu d-dettalji, fl-aħħar ta' dan il-powst hemm link għar-rapport. Imma se niġbdilkom l-attenzjoni [...]

Biex iseħħ is-sewwa

By
2018-02-02T13:10:08+01:00Fri, 2nd Feb '18, 13:10|

Ippermettuli nagħti ġieħ lil dak iż-żagħżugħ li, fil-preżenza tal-President, tkellem minn qalbu dwar dak li qed jiġri madwarna. Għal dawn l-aħħar erba’ xhur ilmentajt kemm-il darba li l-biċċa l-kbira ta’ dawk li qed jipprotestaw favur il-ġustizzja u s-saltna tad-dritt ma tistax issejħilhom żagħżagħ. Kopja tad-diskors issibha hawn. Meta żagħżugħ iqum minn postu biex jitkellem minn [...]

UPDATED: Empatija fejn mhux postha

By
2018-02-19T09:35:03+01:00Fri, 2nd Feb '18, 11:29|

Updated 16:00. Hawnhekk issibu kopja tas-Sentenza tal-Maġistrat Joe Mifsud. Il-premessi għall-konklużjoni tiegħu huma dokumentati bir-reqqa, allura jista' jkun hemm analiżi alternattiva għar-raġunament tiegħu. 30_01_2018-3_2018-109986 Lill-Maġistrat Joe Mifsud ili nafu bosta snin. Kien l-ewwel boss tiegħi meta kien il-kap tal-kamra tal-aħbarijiet ta' Bay Radio. Kelli 15-il sena u kont għadni ħalib ommi fi snieni, bla esperjenza ta' [...]

Karattru dubjuż fuq in-naħa l-oħra tat-triq

By
2018-02-07T00:44:44+01:00Thu, 1st Feb '18, 22:47|

Konrad Mizzi hu aktar intelliġenti minni f'ħafna aspetti. Żgur li hu aktar kapaċi minni biex iżomm ruħu fit. F'dan ir-ritratt jidher nieżel max-Xatt ta' San Ġiljan ma' ħabib tal-qalb tiegħu li miegħu jmur jimxi regolarment. M'iniex f'pożizzjoni li nagħmel test tad-DNA biex inkun naf b'ċertezza min hu s-sieħeb ta' Konrad Mizzi imma milli qed nara, [...]

L-ikbar gidba fl-istorja politika Maltija

By
2022-08-24T10:07:26+02:00Thu, 1st Feb '18, 13:32|

Ftit tal-jiem ilu kont qed naħdem ma’ ġurnalista ta’ kontra l-mafja li nzerta kien qiegħed Malta biex jinvestiga ċerti attivitajiet suspettużi li jirrigwardaw kriminali minn pajjiżu. Wara li rajt ir-rapport tiegħu b’ċerta impertinenza fakkartu li xi wħud mill-allegazzjonijiet tiegħu ġew miċħuda min-nies suspettati avolja l-evidenza kontrihom hija lampanti. Għaliex hu ma kienx qiegħed ifakkar li [...]

Go to Top