Imma issa qalet li tinsab irrabjata.

Għandek tiskuża ruħek mal-pajjiż. Kemm int, kif ukoll il-kollegi tiegħek.

Issa għamel id-dmir tiegħek u waddab lil Joseph Muscat barra mill-gvern.