Joseph Muscat għandu jwarrab issa. Jeħtieġ ikun jaf issa.

By
2019-12-02T09:51:59+01:00Sun, 1st Dec '19, 21:19|

L-hekk imsejjaħ prim ministru Joseph Muscat, li għadu qed jokkupa l-uffiċċju tiegħu f'Kastilja, qal li f'soċjetà demokrtika d-diżubbidjenza ċivili m'hix aċċettabbli. Dan qalu għar-raġuni li għall-imperatur Joseph 1 id-demokrazija tfisser dak li tifhem bih il-Korea ta' Fuq meta tgħid li hi r-Repubblika Demokratika tal-Korea. Id-diżubbidjenza ċivili m'hix biss hi aċċettabbli f'soċjetà demokratika. Lanqas hi biss [...]

Repubblika: Joseph Muscat irreżenja biex jibqa’ f’Kastilja flok biex jitlaq minnha.

By
2019-12-01T21:11:40+01:00Sun, 1st Dec '19, 21:11|

Stqarrija ta' Repubblika Illejla Joseph Muscat irreżenja biex jibqa’ ġewwa l-Uffiċju tal-Prim Ministru minflok jitlaq minnu. Joseph Muscat hu fil-qalba tal-akbar skandlu fl-istorja politika ta’ Malta. Imma mhux għalhekk biss imissu jitlaq minn Kastilja immedjatament. Jeħtieġ jitlaq minn Kastilja immedjatament għax hemm bżonn li jkun investigat. Hemm bzonn jitlaq biex ikunu ppreservati l-provi. Jeżisti suspett [...]

Joseph Muscat kellem lin-nazzjon. U n-nazzjon iwieġeb lura: Warrab issa. Protesta nhar it-Tnejn quddiem il-bini tal-Parlament 4pm

By
2019-12-02T09:54:20+01:00Sun, 1st Dec '19, 20:32|

In a piece of iron curtain hifalutin propaganda the disgraced Joseph Muscat, formerly known as prime minister, announced he’s staying on as Labour Leader until 12 January but will stay on indefinitely as prime minister after that. He has not committed to a date for his departure which presumably will depend on how successful he [...]

Għal darb’oħra, kif ilni nagħmel għal dawn l-aħħar għaxart ijiem, nappella lid-deputati Laburisti. Lil Muscat warrbuħ illum.

By
2019-12-02T09:48:50+01:00Sun, 1st Dec '19, 07:25|

L-ewwel ħaġa li għamlu tal-grupp parlamentari Laburista, hekk kif irċievew l-appell tal-attivisti tas-soċjetà ċivili - jien fosthom - biex iwarrbu lil Joseph Muscat, kien li jtuħ vot ta' fiduċja unanima. Forsi din il-mossa wieħed kien jistenniha. Għal tliet snin u nofs sħaħ, permezz tal-PN - fiż-żmien meta dan għad kellu leħen - u aktar tard [...]

Yorgen Fenech jinsab mixli bi qtil. Stennew li jinkixfu aktar borom malli dan jiġi mixli b’ħasil ta’ flus maħmuġin.

By
2019-12-02T09:47:11+01:00Sun, 1st Dec '19, 06:54|

Għal bosta nies, jien inkluż, il-konfoffa biex tiġi assassinata Daphne Caruana Galizia bdiet tinkixef wara li l-aħwa Degiorgio tressqu quddiem il-qorti mixlija b'ħasil ta' flus maħmuġin. M'għandniex xi ngħidu, dawn kienu diġà l-ħabs għax kienu tressqu l-qorti akkużati bil-qtil ta' Daphne. Il-mogħdija li fiha għaddew il-flus ser tiftaħ ħafna għajnejn dwar ċerti rabtiet u motivazzjonijiet [...]

Hawn hi l-akbar gidba fl-istorja politika ta’ Malta

By
2019-12-02T09:46:15+01:00Sun, 1st Dec '19, 06:35|

Il-mod dwar kif wieħed jista' jwaħħal it-twettiq ta' assassinju fuq ħaddieħor huwa element naturali ta' konfoffa. Chris Cardona stqarr pubblikament li l-assassini li wettqu d-delitt qed jippruvaw iwaħħlu fiħ. Milli jidher Cardona qed igħid li Keith Schembri kien qabbad lil Yorgen Fenech biex iwaħħal fiħ. Iżda hemm ukoll persuna oħra li qed jippruvaw iwaħħlu fiha. [...]

Go to Top