Truth and Justice: Mark Fenech

By
2019-01-19T17:56:05+01:00Fri, 18th Jan '19, 07:33|

https://youtu.be/hVc4qJMr-FA Demokrazija. Libertà. Żewġ kelmiet differenti li ma jgħaddux mingħajr xulxin. Xi tfisser id-demokrazija? Xi fisser il-libertà? Hawn min jaħseb li biżżejjed li poplu jmur jivvota darba kull 5 snin biex pajjiżu jkun jista’ jiġi kwalifikat bħala wieħed demokratiku u ħieles. Naħseb li lkoll taqblu miegħi li dawn il-kliem ifissru wisq iżjed minn hekk. Fost [...]