Oħt Ali Sadr tagħlaq il-ħanut tagħha f’San Francisco

By
2018-08-19T10:15:17+02:00Sat, 18th Aug '18, 10:30|

Erba' ġimgħat ilu oħt Ali Sadr Hasheminejad, Negarin Sadr, għalqet il-ħanut tal-ilbiesi li kellha f'San Francisco. Wieħed mill-għejjun fdati minni 'l bieraħ żar il-post u kkonferma miegħi li l-ħanut li kien okkupat minn Negarin London issa jinsab magħluq b'mod permanenti kif jirriżulta wkoll mill-Google page tiegħu. Xhieda li joqgħodu viċin il-ħanut li jinsab fi Triq [...]

GUEST POST: Minna qed jerġa’ jonqos

By
2018-08-19T10:13:06+02:00Fri, 17th Aug '18, 17:07|

Miktub minn Karen Calleja li kienet preżenti għall-velja tal-bieraħ: Ġraw ħafna affarijiet f'dawn l-aħħar 10 xhur, iżda m'għaddiex jum wieħed li fih il-ħsibijiet tagħna ma marrux fuq Daphne Caruana Galizia, li fih ma semmejnihiex u ma ftakarniex fiha. Għadni sal-lum naqra l-istejjer li kienet tikteb fir-Running Commentary sabiex infakkar lili nnifsi u sabiex inħoss il-presenza [...]

Edward Scicluna jagħmel ‘like’ fil-Facebook għal talba biex David Casa jingħata l-forka

By
2018-08-17T16:20:39+02:00Thu, 16th Aug '18, 16:14|

Hawn mhux qed nirreferi għal xi forka metaforika. Hawn għandna każ fejn qed tiġi suġġerita l-għoti tal-forka u l-Ministru tal-Finanzi, għal ġieħna professur u suppost l-immaġni tal-moderazzjoni għal wiċċ id-dinja, b'ħerqa joħroġ isaħħan l-irjus b'appoġġ. Imma f'liema pajjiż fid-dinja jiġri li ministru joħroġ b'ċuċata madornali bħal din u jibqa' jċafċaf fil-wiċċ? Għalkemm qajla jistħoqqlu, ejjew [...]

#occupyjustice: Ser niddefendu ‘l gżiritna u m’aħna qatt se nċedu

By
2018-08-16T07:00:17+02:00Thu, 16th Aug '18, 06:57|

Stqarrija ta' #occupyjustice illum:  Xemgħat mixgħula ffurmaw il-kelma Ġustizzja li xagħlet ix-xtajta ta’ Font Għadir tas-Sliema qabel sebaħ biex jitfakkru l-għaxar xhur minn meta seħħ l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Din l-azzjoni twettqet minn #occupyjustice, grupp t’attivista mmexxijja minn nisa. “Qegħdin hawn nixgħelu xemgħat ma’ tlugħ ix-xemx bħala sinjal ta’ tama. Irridu ngħidu lill-Prim Ministru [...]

Diskors fin u edukat

By
2018-08-17T16:16:34+02:00Tue, 14th Aug '18, 09:50|

Ma ntikx tort jekk int wieħed minn dawk li l-Facebook ma jħarsux lejh minħabba d-diskors baxx u vili li x'uħud jiktbu fih. Iżda jaf ikun hemm drabi meta tgħelbek il-kurżità u tkun trid issir taf kif jirreaġixxu xi wħud minn ħutek Maltin meta ma jaqblux ma xi ħaġa. Aktar kmieni din il-ġimgħa, tfajt link li [...]

L-investimenti ta’ Keith Schembri fil-Veneżwela

By
2018-08-14T10:45:12+02:00Mon, 13th Aug '18, 11:35|

Il-Veneżwela huwa pajjiż li Keith Schembri kien jagħżel li jinvesti fih. Minn dokumenti li jien stess rajt b'għajnejja, jirriżulta li Keith Schembri kien investa fis-sovereign wealth funds tar-Repubblika Bolivarjana tal-Veneżwela. Permezz tal-kumpannija tiegħu Colsons, Keith Schembri investa ftit anqas minn $20,000 f'bonds maħruġa mill-istat tal-Veneżwela li minnhom kien qed jistenna li jdaħħal imgħax ta' 12.75% [...]

X’kien intqal f’dik it-telefonata Skype mal-Panama?

By
2018-08-14T10:44:02+02:00Mon, 13th Aug '18, 11:28|

L-artiklu fis-Sunday Times of Malta tal-bieraħ ta' John Vassallo fih x'tomgħod. Se nsemmi biss punt wieħed kruċjali li jagħmel l-awtur fil-parti konklużiva tal-artiklu. “Ħaġa tal-iskantament kif tal-Ministeru tal-Finanzi, l-Pulizija, l-awtoritajiet tas-servizzi finanzjarji u anki l-ogħla awtoritajiet tal-gvern ma marrux jiġru għand il-maġistrat b'talba biex tinħareġ warrant sabiex ikunu jistgħu jitolbu mingħand il-Microsoft bħala sid l-iSkype, [...]

Kumpannija taż-żejt Veneżwelana: ir-rabta bejn it-taħwid ta’ Ali Sadr u l-iskandlu l-ġdid dwar ħasil ta’ flus f’Malta

By
2018-08-14T10:46:40+02:00Sun, 12th Aug '18, 19:24|

An oil tank reads "Fatherland, socialism or death" in Ameriven company, part of the Complex Jose in Anzoategui state, 200 miles East from Caracas, Venezuela. The complex, that make refined crude from the heavy oil of the Orinoco Belt, is a joint venture between Venezuelan state owned PDVSA and the foreign companies Chevron, British [...]

16 ta’ Awwissu: Velja għas-sewwa u għall-ġustizzja

By
2018-08-12T11:20:08+02:00Sat, 11th Aug '18, 18:18|

Qed tagħmel is-sħana. U mhux sforz it-temp biss. In-nirien ta' sħana li qed naraw u nħossu ma' wiċċna m'huma xejn ħdejn in-nirien li spiċċaw qerdu lil Daphne Caruana Galizia. Kienet fuq quddiem nett fit-taqtiegħa għall-ġustizzja u qerduha. Ħadd m'għandu jiskanta li nkunu aħna li issa se jmissna nkunu fil-mira tagħhom. Iriduna nieqfu u se jagħmlu [...]

Ali Sadr dan li ġej qed jaqraħ

By
2018-08-12T11:18:16+02:00Fri, 10th Aug '18, 14:59|

Entità bl-isem Pilatus Holdings ħarġet stqarrija li permezz tagħha qalet li għandha titneħħa l-immunità ewroparlamentari ta' David Casa sabiex ikunu jistgħu jwerwruh b'xi kawża. Kuntrarjament għal dak li ġie rappurtat illum fl-istampa, Pilatus Holdings m'huwiex bank. Allura mhux minnu li llum kien hemm xi kunflitt bejn ewroparlamentari u bank. Pilatus Holdings hi entità li kienet [...]

Il-Maġistrat Aaron Bugeja: “mhux xogħli li nsir naf min hu sid l-Egrant”

By
2018-08-10T11:50:08+02:00Fri, 10th Aug '18, 09:08|

Minn traskrizzjoni ta' sensiela ta' mistoqsijiet li saru mill-Maġistrat Aaron Bugeja fl-inkjesta Egrant, li jinsabu f'parti mir-rapport li ma ġiex imxandar u li jien rajt b'għajnejja, juru li l-Maġistrat interpreta t-termini ta' riferenza li kien ingħata fis-sens li kull indaġni dwar l-identità ta' sid l-Egrant kellha tiġi eskluża. “Se nagħmilielek ċara. It-terms of reference tiegħi [...]

‘Issa int imiss’

By
2018-08-10T11:51:29+02:00Fri, 10th Aug '18, 08:46|

Jekk int, waqt li tkun miexi fit-triq, tkun dejjem beżgħan li jista' hemm xi ħadd lest għalik biex joqtlok, taħsibha darbtejn għandekx toħroġ timxi fit-triq. Il-biża' li joqtluk taħdem bħall-forka. Hi għodda klassika wżata mill-Mafja. Kull ġurnalist li ħadem fl-Italja jista' jikkonferma li l-mod kif ġiet assassinata Daphne Caruana Galizia jixbaħ bil-wisa' l-mod kif kienu [...]

Edward Scicluna jiswa’ għal xi ħaġa?

By
2018-08-10T09:19:33+02:00Thu, 9th Aug '18, 10:43|

Ftit ħafna huma dawk li kwart ta' biljun ewro ixommuhom, aħseb u ara jarawhom b'għajnejhom. Ċifri bħal dawn qajla jagħmlu sens mal-biċċa l-kbira tal-poplu. Mhux għax il-poplu ma jafx igħodd sal-għaxra. Iżda għaliex ċifri bħal dawn huma ta' barra minn hawn u lil hinn mir-realtà li fiha jgħixu n-nies. Il-gvern qed iserraħ fuq din ir-realtà [...]

Meta l-ġustizzja tħares lejn l-uċuħ

By
2018-08-10T09:21:56+02:00Wed, 8th Aug '18, 09:30|

Jekk il-miżien jitbagħbas biex ixaqleb lejn naħa waħda; jekk il-ġustizzja titneħħielha l-għamad u x-xabla tintuża fl-interess ta' naħa kontra l-interess ta' oħra, il-ġustizzja ssir inġustizzja u l-liġi ssir delinkwenza. Oġġettivament m'hemm ebda ksur tal-liġi meta l-pulizija tibgħat għal xi ħadd biex tinterrogaħ. Ikollu kemm ikollu appoġġ u jkun min ikun, ebda bniedem m'hu eżentat mill-iskrutinju [...]

Żewġ deputati parlamentari jitolbu l-ftuħ mill-ġdid tal-inkjesta Egrant

By
2018-08-08T08:57:37+02:00Tue, 7th Aug '18, 14:41|

Meta storja jkun hemm min iqisha bħallikieku kienet Vanġelu u dawk li għandhom is-setgħa f'idejhom ma jitilfux mument wieħed biex jippruvaw ibellgħuha sal-gerżuma tan-nies li tabilħaqq hi Vanġelu u li dan ħadd m'għandu l-jedd li jiddubitah, ma jistax jonqos li jkun hemm min joħroġ b'mistoqsijiet pertinenti. It-theddid u x-xiljiet x'aktarx iġiegħlu lil dak li jkun [...]

Adrian Delia (3): Skiet li jtarrax

By
2018-08-07T14:57:13+02:00Mon, 6th Aug '18, 07:57|

Ir-riżultati tas-sondaġġi tal-Malta Today kif konfermati mis-sondaġġi ta' Lovin Malta li saru ftit qabel u li għalihom intużat metodoloġija differenti wrew ċertu xebħ dwar kif bi ħsiebhom jivvutaw in-nies u li l-Labour jinsab minn fuq b'madwar 94,000 u 100,000 vot: dan ifisser li għal kull persuna li lesta li tivvota PN, hemm tnejn li lesti [...]

Adrian Delia (2): in-numri jitkellmu weħidhom

By
2018-08-07T14:55:52+02:00Mon, 6th Aug '18, 07:48|

Waqt intervista qasira l-bieraħ filgħodu fuq ir-radju Adrian Delia kompla jitfa' ċ-ċnagen fuq saqajh. Qal li l-PN “tilef il-kredibilità u mhux qed jirnexxielu juri li ġedded lilu nnifsu”. Dan huwa diskutibbli iżda r-raġuni vera li għaliha saret din l-istqarrija mhix din. Din l-istqarrija saret f'attentat biex iwaħħal fil-konklużjonijiet tar-rapport Egrant għas-sondaġġi tassew tal-waħx dwar l-affidabilità [...]

Adrian Delia (1): fejn hi l-loġika?

By
2018-08-07T14:54:29+02:00Mon, 6th Aug '18, 07:29|

Hemm ħaġa li ma tagħmilx sens f'dak li Adrian Delia qal lil The Sunday Times of Malta 'l bieraħ. “M'hemm xejn fl-1500 paġna tar-rapport dwar Egrant, li s'issa għadu ma xxandarx kollu kemm hu, li jista' jibdel il-konklużjonijiet ċari li wasal għalihom” Mhux daqshekk diffiċli li wieħed jasal biex jifhem liema ħabel qed jiġbed Adrian [...]

Dan kollu kienet qalitulna

By
2018-08-07T14:53:10+02:00Fri, 3rd Aug '18, 10:04|

Hekk kif Standard & Poor's turi t-tħassib tagħha dwar il-qasam bankarju f'Malta, hi ħaġa minn ewl id-dinja li  dawk li jaħdmu fis-servizzi finanzjarji sabu ruħħom f'baħar ta' inkwiet. Fil-fatt m'għandhomx b'xiex jiskantaw għal dan l-inkwiet għax jafu sew x'inhu jiġri. Dawn in-nies, li lil din l-industrija jifhmuha sew, jafu li s-swieq ilhom żmien twil jitmeżmżu [...]

Tal-Bank Ċentrali jsebbħu

By
2018-08-03T15:12:53+02:00Thu, 2nd Aug '18, 10:29|

Anki li kieku tal-Bank Ċentrali ġew imġiegħla jidħlu għax-xogħol f'nofs ta' lejl biex jaraw kif se jwieġbu għall-kummenti ta' Standard & Poor's dwar il-ħsara li qed issir lir-reputazzjoni tal-qasam bankarju f'Malta, l-ħsara li leħqet saret hi kbira ħafna. Niżbaljaw jekk noqgħodu nwaħħlu f'Standard & Poor's. Jekk nagħmlu dan, inkunu qisna l-gvern li kull darba li [...]

Go to Top