Yorgen Fenech suspettat bil-qtil ta’ Daphne

By
2019-11-20T15:46:36+01:00Wed, 20th Nov '19, 08:18|

Yorgen Fenech (right) with his brother in a picture recently posted on Facebook. Yorgen Fenech, sid il-kumpannija 17 Black, wieħed mis-sidien tal-konsorzju Electrogas u Kap tat-Tumas Fenech Group, huwa suspettat b'involviment fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Yorgen Fenech ġie identifikat wara li l-ġimgħa li għaddiet ġie arrestat l-allegat "sensar" fil-konfoffa li kienet saret [...]

Imħeġġeġ biex ikun jaf kif iżda biered dwar l-“għaliex”.

By
2019-11-20T11:05:52+01:00Tue, 19th Nov '19, 15:35|

L-isem ta' Melvin Theuma ssemma' aktar kmieni llum mill-Malta Today bħala l-allegat "sensar" tal-konfoffa li ngħaqdet biex tiġi assassinata Daphne Caruana Galizia. Kif kitbet Caroline Muscat ftit sigħat wara, l-isem ta' din il-persuna kien ilu jissemma' minn xi ġurnalisti għal diversi ġimgħat. Bosta minna kienu jafu li, għal diversi xhur, wieħed mit-tliet irġiel mixlija bil-qtil, [...]

Maħfra

By
2019-11-19T12:38:16+01:00Tue, 19th Nov '19, 10:52|

Il-Prim Ministru għadu kemm ikkonferma r-rapport li xandret dalgħodu t-Times of Malta u stqarr li l-ġimgħa li għaddiet kien hemm numru ta' persuni li ġew arrestati dwar ħasil ta' flus maħmuġin u li wieħed minn dawn il-persuni huwa suspettat li għandu x'jaqsam mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Joseph Muscat qal ukoll li għamel impenn bil-miktub [...]

Feġġet biċċa mill-verità

By
2019-11-19T12:35:11+01:00Tue, 19th Nov '19, 09:13|

Ejjew nibdew billi d-dubji naqtgħuhom barra. Ir-rapport li xxandar dalgħodu fit-Times of Malta huwa korrett. L-identità tal-persuna li ġiet arrestata l-Ħamis li għadda issa ilha għal xi żmien magħrufa minn xi ġurnalisti minn qabel l-arrest tagħha. L-informazzjoni li tgħid li għandha din il-persuna hi importanti u tista' twassal biex jinstab tarf tad-delitt. Meta nsiru nafu [...]

Għadna lura

By
2019-11-18T19:48:58+01:00Mon, 18th Nov '19, 19:48|

Ejjew ma neċċitawx ruħna żżejjed. Il-ġimgħa li għaddiet fil-qorti Keith Schembri x'aktarx xtaq l-art tibilgħu. Iżda kien dakinhar li nkixfu l-Panama Papers li kien ħass l-art titriegħed taħt saqajh. Il-pjan korrott li kellhom biex jistagħnew personalment ma kellu qatt joħroġ fil-beraħ. Pubblikament ikomplu jilbsu l-maskra tal-indifferenza fuq wiċċhom - iżda din il-maskra m'hix isservi biex [...]

Għajnejna msammrin fuq il-mira

By
2019-11-19T08:32:03+01:00Sat, 16th Nov '19, 12:18|

F'dawn l-aħħar sigħat ta' tħejjijiet għall-protesta tal-lejla, kien hemm min nibixna biex, bħala organizzaturi, nirreaġixxu għall-iżviluppi li jkunu qed iseħħu. Hemm partit politiku li stqarr li ser jattendi. Ieħor stqarr li ser jattendi wkoll iżda bil-patt li lill-partit l-ieħor iqiegħdu f'pożizzjoni mbarazzanti. Hemm NGO waħda stqarret li taqbel mal-protesta iżda tippreferi li ma tattendix. U [...]

Ir-reazzjoni ta’ Repubblika għall-aħbar t’inkjesta dwar il-qtil ta’ Daphne

By
2019-11-15T13:38:14+01:00Fri, 15th Nov '19, 13:38|

Stqarrija ta' Repubblika: Repubblika tinnota u tilqa’ l-fatt li l-gvern fl-aħħar aċċetta li tinfetaħ inkjesta indipendenti dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Għadna l-bogħod mill-wasla fit-triq it-twila għall- ġustizzja. Biex nibdew dak li kixfet Daphne bil-ġurnaliżmu tagħha – li wassal għall-assassinju tagħha – irid ikun mistħarreġ mill-awtoritajiet skont il-liġi u ssir ġustizzja mall-korrotti u mal-kriminali. [...]

Mario Vella jonqos li jattendi l-ewwel laqgħa tal-kunsill tal-Bank Ċentrali Ewropew presjedut mill-president il-ġdida Christine Lagarde

By
2019-11-19T08:30:47+01:00Thu, 14th Nov '19, 15:59|

Il-gvernatur tal-Bank Ċentrali Mario Vella naqas milli jattendi għall-ewwel laqgħa tal-kunsill ta' tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew - l-ogħla organu ta' din l-istituzzjoni - presjeduta mill-president il-ġdida Christine Lagarde. Il-laqgħa seħħet il-bieraħ iżda Mario Vella skartaha u fl-istess ħin li l-laqgħa kellha tiba', rikeb ajruplan li wasslu Frankfurt. L-istedina personali li bgħatitlu Christine Lagarde, Mario Vella [...]

Il-flus iħollu u jorbtu

By
2019-11-15T08:01:02+01:00Thu, 14th Nov '19, 12:14|

Il-Professur Ian Refalo lill-gvern taħ parir li m'hemmx għalfejn ikun hemm separazzjoni bejn is-setgħat tal-Parlament u dawk tal-gvern. U ftit jiem ilu l-kap tas-servizz ċivili Mario Cutajar għamel riferenza għal dan il-parir hu u jagħti r-raġunijiet tiegħu il-għala kien ġie deċiż li jiġu njorati r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju tal-Istandards fil-Ħajja Pubblika George Hyzler. Araw x'qal Mario Cutajar [...]

X’kien jagħmel ir-regolatur li kieku ma nħolqitx l-iskema tal-bejgħ tal-passaporti?

By
2019-11-15T07:49:20+01:00Wed, 13th Nov '19, 09:44|

Ir-regolatur tal-iskema tal-bejgħ tal-passaporti kkonkluda li dak li tant ftaħar biħ Jean Philippe Chetcuti mal-ġurnalisti ta' M6 TV ma setax seħħ. Dan ikkonkluda li mhux veru li Chetcuti jirnexxielu jġibha żewġ ma' kull applikazzjoni li jagħmel għall-ħruġ ta' passaport. Ir-regolatur qal li "mhuwiex probabbli" li bis-saħħa ta' xi themiża 'l hawn u 'l hinn dan [...]

Nhar is-16 ta’ Novembru, Protesta fil-Belt Valletta

By
2019-11-12T15:13:35+01:00Tue, 12th Nov '19, 15:13|

Stqarrija ta; Repubblika, #occupyjustice u manueldelia.com: Kull 16 tax-xahar aħna norganizzaw velja li tfakkar lil Daphne Caruana Galizia u tesiġi verità u ġustizzja, għaliha u għax-xogħol ġurnalistiku tagħha. Dan se nibqgħu nagħmluh sakemm issir magħrufa l-verità u tintradd il-ġustizzja. Iżda b’dak li qed jiġri f’pajjiżna, irridu ngħidu lill-gvern bl-aktar mod ċar li m’għandux jaħseb li [...]

Kienet xammithom mill-bidu nett

By
2019-11-13T08:30:04+01:00Tue, 12th Nov '19, 11:08|

Bħal daż-żmien sena ilu, kont ktibt dwar ix-xamma fenominali li kellha Daphne Caruana Galizia. Niftakar li kienet ġiet f'idejja kitba tagħha mis-sena 2013. Dak iż-żmien lil Yorgen Fenech kienet żelqitlu li kellu f'idejh informazzjoni li mhux suppost kellu u dan kien biżżejjed biex iġiegħel lil Daphne xxomm li l-kuntratt tal-Electrogas kien wieħed jinten. Agħtu daqqa [...]

Consuelo Scerri Herrera tirrikuża ruħha mis-smigħ tal-appell tal-Ministri

By
2019-11-12T08:02:34+01:00Mon, 11th Nov '19, 12:13|

Konrad Mizzi, Chris Cardona u Edward Scicluna se ikollhom jistennew biex ikunu jafu liema mħallef ser jisma' l-appell tagħhom minn digriet ta' maġistrat li ordna t-tnedija ta' inkjesta kriminali li għandha tinvestiga l-imġieba tagħhom meta inbiegħu tliet sptarijiet pubbliċi. Dakinhar li ppreżentaw l-appell tagħhom, kienet għassa l-Imħallef Consuelo Scerri Herrera. F'kummentarju li jien xandart ftit [...]

Karol Aquilina għandu raġun. Keith Schembri nkixef ta’ li hu: ĠIFA

By
2019-11-12T08:01:39+01:00Mon, 11th Nov '19, 11:55|

Agħtu daqqa t'għajn lejn dak li kiteb fi tweet Karol Aquilina wara li Keith Schembri l-akkużi ta' korruzzjoni fil-konfront tiegħu għażel li jħallihom għaddejjin biex jiġix imġiegħel jammettihom taħt ġurament fil-qorti. Il-#ġifa il-għala qasam it-triq? ? Għax ried jaħrab mill-kawża ta' libell tiegħu stess. [email protected] #corrupt #crook pic.twitter.com/0Z5IhnREo2 — Karol Aquilina (@KarolAquilina) 11 ta' Novembru [...]

Keith Schembri nqela’ b’żejtu

By
2019-11-12T08:00:23+01:00Mon, 11th Nov '19, 11:45|

Bil-Malti ngħidu li “nqela b’żejtu”. Tliet snin ilu Keith Schembri għamel kawża ta' libell kontra Simon Busuttil għax l-istess Simon Busuttil kien xlieħ li huwa bniedem korrott. Fis-16 ta' Ottubru 2017, kien xehed li huwa innoċenti. Ftit sigħat wara, Daphne Caruana Galizia, il-ġurnalista li qabditu jarma karus fil-Panama, nqatlet permezz ta' karrozza-bomba. Minn dakinhar 'l [...]

It-Toni Bajada ta’ żminijietna

By
2019-11-12T07:59:31+01:00Sun, 10th Nov '19, 18:01|

Lil Joseph Muscat u lil Adrian Delia ma rajnihomx b'nemes dalgħodu fiċ-ċerimonja nazzjonali ta' Jum it-Tifkira. Joseph Muscat siefer biex imur jara l-Milan jilgħabu l-lejla. Adrian Delia ħadd ma jaf fejn kien. Nafu biss li dan ilu jiskansa kull attività li taħbat nhar ta' Ħadd. Jum it-Tifkira m'huwiex xi fdal ta' żmien il-kolonjaliżmu. Huwa obbligu [...]

Żewġ mistoqsijiet: Min ħallas biex jitwettaq il-qtil? Min qed iħallas l-ispejjeż tad-difiża?

By
2019-11-12T07:57:55+01:00Fri, 8th Nov '19, 12:49|

Agħtu daqqa t'għajn lejn dan ir-rapport mill-qorti dwar it-tieni sessjoni ta' dalgħodu tal-proċess kriminali tat-tliet irġiel li jinsabu mixlija bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Jien għamilt xi riċerki u ninsab infurmat minn bosta għejjun li William Cuschieri, li huwa l-avukat tal- aħwa Alfred u George Degiorgio, bgħat xi rapporti tekniċi u informazzjoni fornuta mill-esperti tal-FBI [...]

Ministri jappellaw mit-tieni digriet li ordna t-tnedija ta’ inkjesta kriminali dwar l-imġieba tagħhom

By
2019-11-08T12:52:32+01:00Fri, 8th Nov '19, 12:00|

Edward Scicluna, Chris Cardona u Konrad Mizzi appellaw minn deċiżjoni li ttieħdet din il-ġimgħa minn Maġistrat biex jitniżżlu fil-lista ta' persuni suspettati fl-inkjesta li qed tinvestiga korruzzjoni u tixħim fil-privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet pubbliċi. L-appell tagħhom ser jinstema' mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera. Il-Ministri kienu diġà rebħu appell minn sentenza li kienet ingħatat minn Maġistrat ieħor [...]

Uffiċjal tal-Ippjanar jitkeċċa wara storja mxandra fuq manueldelia.com

By
2019-11-08T12:51:46+01:00Thu, 7th Nov '19, 16:17|

Dalgħodu jien ktibt dwar il-kunflitt ta' interess li għandu Alfred Pulè, il-persuna li nħatret fuq il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar f'Ottubru li għadda mill- Ministru Ian Borg biex tieħu post Matthew Pace li kien irriżenja minn fuq l-istess Bord wara li nkixef il-kunflitt ta' interess fil-każ tat-torri tad-DB. Jien ktibt dwar il-fatt li Alfred Pulè kien fin-negozju [...]

Il-kwistjoni dwar il-ħatriet għall-ġudikatura ser tinqata’ mill-Qorti Ewropea. Il-gvern reġa’ bdielu u mhux ser jappella.

By
2019-11-07T16:25:11+01:00Thu, 7th Nov '19, 12:50|

Il-gvern iddikjara fil-qorti llum li kien reġa' bdielu u li ddeċieda li ma jappellax mis-sentenza tal-qorti li biha ġiet aċċettata t-talba ta' Repubblika biex il-kwistjoni dwar jekk il-membri tal-ġudikatura f'Malta humiex tassew indipendenti tgħaddi f'idejn il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Dan ifisser li l-Qorti Ewropea ser tiddeċiedi dwar jekk is-setgħa li għandu l-prim ministru ta' Malta li [...]

Go to Top