Studenti Universitarji jsejjħu għar-riżenja ta’ Joseph Muscat

By
2019-11-29T01:10:28+01:00Wed, 27th Nov '19, 18:07|

L-għaqda tal-istudenti - il-KSU - illum sejjħet laqgħa għall-għaqdiet tal-istudenti, liema laqgħa approvat riżoluzzjoni li ssejjaħ għar-riżenja ta' Joseph Muscat. Bħala eks-president tal-għaqda tal-istudenti fi żmien meta l-istudenti tal-lum kienu għadhom ma twieldux, inħossni kburi b'dak li seħħ illum. Għamlu sewwa li semmgħu leħinhom. Issa jeħtieġ li jmexxu li sħabhom - il-futur huwa tagħhom. Din [...]

X’inhi r-raġuni li Joseph Muscat ma wera ebda sogħba bl-imġieba tal-assistent tiegħu?

By
2019-11-29T01:08:55+01:00Wed, 27th Nov '19, 17:13|

Meta l-assistent ta' kap ta' gvern ta' pajjiż demokratiku jinkixef li kien imdaħħal f'konfoffa biex iseħħ assassinju, tkun ħaġa ta' barra minn hawn li l-istess kap ta' gvern - anki ta' gvern dittatorjali - jibqa' f'postu. Meta Macbeth qatagħha li joqtol avversarju li kien ta' theddida politika għalih, ma kienx bgħat lis-suldati tiegħu biex joqtluh [...]

Ħaddmu raskom. Dejjem żommu l-kalma.

By
2019-11-27T17:21:20+01:00Wed, 27th Nov '19, 16:03|

Grupp ta' attivisti se jiltaqgħu llejla ħdejn il-Funtana tat-Tritoni fil-5.30pm. Repubblika u #occupyjustice jistiednuk biex tattendi. Ritratt: Jon Borg. Aktar ma jikber in-numru ta' dawk li jkunu jridu jipprotestaw, ikun dejjem aħjar. Aktar ma jkun hemm għajjat, ikun dejjem aħjar. In-nies qed tismagħna. Il-burdata fuq in-naħa tal-Labour qed tinbidel. Kif darba kien stqarr [...]

Protesta Nazzjonali nhar il-Ħadd 1 ta’ Diċembru 2019

By
2019-11-27T13:00:58+01:00Wed, 27th Nov '19, 13:00|

Issa li bdiet ħierġa l-verità, jonqos biss li ssir ġustizzja. Sakemm Joseph Muscat jibqa’ prim ministru, se jibqa’ ostaklu għall-ġustizzja. Joseph Muscat jeħtieġ jirreżenja jew jitneħħa mill-parlament. Għalhekk Repubblika, #occupyjustice u manueldelia.com isejjħu lill-persuni kollha ta’ rieda tajba huma ta’ liem fehma politika huma għal protesta nazzjonali nhar il-Ħadd 1 ta’ Diċembru 2019. Tluq minn [...]

Malta saret l-ostaġġ tiegħu

By
2019-11-27T17:20:16+01:00Wed, 27th Nov '19, 12:59|

Joseph Muscat irid jibqa' mkaħħal mas-siġġu tas-setgħa. Iżda din is-setgħa qiegħda tikkrolla f'biċċiet madwaru. Il-bażużli kollha tiegħu jinsabu taħt investigazzjoni jew marru jinħbew. Sar qisu dak li darba kien l-imgħallem ta' ġgajta kriminali wara li l-bulijiet ikunu lkoll ġew arrestati. Sar qisu re mitluf u ddisprat f'logħba ċess jittama li jsib minn fejn jiskappa. Fil-frattemp, [...]

Il-partitarji tal-Labour qed jintebħu li għaddewhom biż-żmien.

By
2019-11-26T21:47:12+01:00Tue, 26th Nov '19, 12:19|

Baqgħu jirreżistu għal tliet snin sħaħ. Għal-sitta, fil-fatt. Iżda issa qed jinkixef kollox. U qed jikkrollalhom kollox. Joseph Muscat għadu jaħseb li għad jista' jibqa' jterraq fil-wiċċ. Għad jirnexxielu. Iżda jirnexxielu biss jekk inħalluh. Joseph Muscat qed ifakkarni f'Erich Honecker fl-aħħar jiem tal-ħajja politika tiegħu. Bid-differenza li Muscat m'għandux l-armata Sovjetika biex taqbeż għalih. Bosta [...]

NIPPROTESTAW ILLUM! Keith Schembri hu biss il-bidu. Joseph Muscat għandu jwarrab!

By
2019-11-26T10:18:03+01:00Tue, 26th Nov '19, 10:17|

Niltaqgħu llejla fis-7pm quddiem Kastilja. Tinsewx! Illum It-Tlieta 26 ta' Novembru 2019 fis-19:00 f'Misraħ Kastilja, Valletta. Konna sejjaħna lin-nies għal għada biex jipprotestaw iżda l-avvenimenti li seħħew wasslu biex is-sitwazzjoni ssir aktar urġenti. Keith Schembri warrab mill-Berġa ta' Kastilja. Iżda dak li hu ħobża u sikkina miegħu, l-alleat u l-kompliċi tiegħu huwa l-prim ministru ta' [...]

Keith Schembri jwarrab. Issa jmiss lil Joseph Muscat.

By
2019-11-26T21:46:28+01:00Tue, 26th Nov '19, 09:45|

Joseph Muscat ħabbar ir-riżenja taċ-chief of staff tiegħu Keith Schembri. Keith Schembri kien il-moħħ wara l-ħolqien ta' Joseph Muscat bħala prodott politiku. Iżda jingħad ukoll li kien il-moħħ wara l-korruzzjoni fi ħdan il-gvern. Ismu kien inkixef permezz tal-Panama Papers u l-isforzi tiegħu biex igawdi personalment mis-setgħa li kellu f'idejh kienu nbdew qabel l-elezzjoni ta' Marzu [...]

Minn kollox ser jagħmel biex jipprova jsalva ġildu

By
2019-11-26T21:45:22+01:00Tue, 26th Nov '19, 09:22|

Rapporti mill-kwartier ġenerali tal-pulizija mxandra f'numru ta' mezzi tax-xandir isostnu li Yorgen Fenech qed jagħmel minn kollox biex itawwal bil-għan li jipprova jtaffi xi ftit il-konsegwenzi ta' ikla ħabs għal għomru fuq akkużi ta' qtil. Għad irridu naraw x'se ssarraf ix-xhieda tiegħu. Il-ġurnalist tat-Times of Malta Ivan Martin illum jirrapporta li, skont l-għejjun tiegħu, li  [...]

L-espressjoni fuq wiċċ Konrad

By
2019-11-25T13:57:14+01:00Mon, 25th Nov '19, 12:34|

Li kieku l-kzazel u l-borom li għandu jkunu dejjem vojta, jista' jagħti l-każ li nkun magħlub daqshekk! Forsi jista' jkun ukoll li jkolli l-espressjoni li kellu fuq wiċċu Konrad Mizzi dalgħodu hu u jwieġeb il-mistoqsijiet ta' Ivan Martin. ‘Int kont se tirċievi flejjes ġejjin mit-tixħim mingħand bniedem suspettat bi qtil @KonradMizzi?’ #DaphneCaruanaGalizia pic.twitter.com/U0tUVNKZad — Ivan [...]

Chris Fearne jieħu post Joseph Muscat fil-konferenza tal-iGaming

By
2019-11-25T13:58:17+01:00Mon, 25th Nov '19, 12:20|

Il-konferenza SIGMA m'hix ser tinfetaħ uffiċjalment minn Joseph Muscat li bħalissa għandu ħafna aktar affarijiet fuqhiex jixħet l-attenzjoni tiegħu. Suppost kellu jiftaħ il-konferenza nhar l-Erbgħa b'ħafna xniexel. Din il-konferenza qed titnieda f'Ta' Qali  għalkemm il-premjijiet annwali fil-qasam tal-industrija ser isiru fil-lukanda Hilton. Agħtu daqqa t'għajn lejn l-iscreenshot tal-programm li sal-lum għadu jgħid li l-konferenza se [...]

Jinkiser is-skiet

By
2019-11-25T12:28:51+01:00Mon, 25th Nov '19, 09:23|

Is-sostenituri ta' Konrad Mizzi qed jinfexxu f'Evarist Bartolo u qed ifakkruh li l-elezzjoni tiegħu fil-Parlament u tal-Partit Laburista fil-gvern jafhom lil Konrad Mizzi. Jaqaw dawn sikru b'xi ħaġa? Eh iva. Mingħalija jgħidulu Kool-Aid. Ċerta Coress (dan isimha proprju?) Gouder minn Raħal Ġdid, kostitwenta u sostenitriċi fanatika ta' Konrad Mizzi lil Evarist Bartolo wissietu biex isodd [...]

Meta kien iddendel ma’ djul Keith Schembri

By
2019-11-25T12:28:02+01:00Mon, 25th Nov '19, 08:30|

Lejlet l-elezzjoni tal-2017, Joseph Muscat ttanta jbeżżana bl-elezzjoni mill-ġdid tal-PN fil-gvern. Il-kuntest kien intervista televiżiva li kien għamillu Saviour Balzan meta dan staqsih kienx bi ħsiebu jżomm lil Keith Schembri f'postu. Joseph Muscat wieġeb billi fakkarna li Lawrence Gonzi kien ħatar  -- skużi -- social worker bħala chief of staff tiegħu. Jaqq. Konna fhimna x'ried [...]

Evarist Bartolo: jekk tieqaf nofs triq ikun aħjar li kieku t-triq ma tkun qsamtha xejn

By
2019-11-25T12:27:16+01:00Mon, 25th Nov '19, 08:08|

Evarist Bartolo issa semma' lil Keith Schembri u lil Konrad Mizzi u talabhom iwarrbu. Jien nista' nwieġbu billi ngħidlu li dak li qed jistqarr illum kien messu qalu tliet snin ilu. Nista' nwieġbu billi ngħidlu li kieku dan kollu stqarru tliet snin ilu u għaddiet tiegħu, Daphne illum għadha mimlija bil-għomor. Nista' nwieġbu wkoll billi [...]

Kien qal ħaġ’oħra wkoll

By
2019-11-24T19:18:34+01:00Sun, 24th Nov '19, 18:39|

Immorru lura għas-sena 2011. Lawrence Gonzi huwa l-prim ministru. Iċ-chief of staff tiegħu huwa Edgar Galea Curmi. Biex nagħmluha ċara, qatt ma kien hemm l-iċken ħjiel li Edgar Galea Curmi kien ġoloq kumpannija fil-Panama jew x'imkien ieħor biex din tirċievi flejjes mis-sidien ta' power station. Jew minn x'imkien ieħor. Cyrus Engerer -- tafuh lil dan [...]

Araw ukoll x’kienet qalet martu

By
2019-11-24T18:42:22+01:00Sun, 24th Nov '19, 17:17|

Segwu dan il-filmat ta' propaganda tal-2o13 Joseph Muscat kien wiegħed li kien ser jeħles lill-pajjiż mill-politika tribali tal-imgħoddi u li issa kienet ser tidħol il-meritokrazija u Malta ssir "Tagħna Lkoll". Araw lil mart Joseph Muscat hi u tgħid li għandha seba' mitt sena biex tgħix iż-żmien li fih uliedha jkunu jistgħu iħarsu lura lejn iż-żmien [...]

Araw ukoll x’qal dan

By
2019-11-24T18:41:32+01:00Sun, 24th Nov '19, 17:00|

Hawn fuq jidher Chris Cardona wara li wasal lura miż-żjara tiegħu f'Velbert  - arawħ mhux biss jaħlef li ma kienx minnu li kien mar ma' prostituta f'burdell waqt il-ħin tax-xogħol, iżda li l-prim ministru jemmen dak kollu li qallu. Hawn kien qed iwieġeb il-mistoqsijiet ta' ġurnalista tat-Times of Malta. "Il-Prim Ministru lili jemminni mill-A saż-Ż," [...]

Araw ftit x’kienu qalu

By
2019-11-24T18:40:24+01:00Sun, 24th Nov '19, 16:55|

Agħtu ħarsa lejn ir-ritratt ta' Konrad Mizzi, il-kandidat-stilla twil tal-Partit Laburista li riedu jpunġuh bħala bniedem kompetenti lejlet l-elezzjoni tal-2013. Hawn jidher f'intervista mat-Times of Malta jgħidilna li l-għaks li n-nazzjonalisti stupidi u korrotti ħallew lil Malta fih dalwaqt jittaffa'. 'Nafu liema direzzjoni ser naqbdu,' qalilna. "Għandna roadmap". Il-ġurnalista jistaqsih: "Xi trid tfisser eżatt bil-kliem [...]

Go to Top