Niżguraw li ntemmu dak li bdejna

By
2019-11-24T16:47:53+01:00Sun, 24th Nov '19, 09:29|

Min jaħseb li dawk li jagħtu l-vot tagħhom lill-Partit Laburista huma nies maħkumin b'mentalità tribali li m'għandhomx il-ħila jaslu għal ġudizzju msejjes fuq il-moralità, mhux biss ikun qed jiżbalja bl-ikraħ, iżda jkun qed juri wkoll li hu stess huwa maħkum minn din il-mentalità u li hu stess m'għandux il-ħila li jagħmel ġudizzju morali. M'hemm ebda [...]

Tassew li l-prim ministru m’hu jgħatti xtur ħadd?

By
2019-11-23T18:00:47+01:00Sat, 23rd Nov '19, 10:00|

Dalwaqt jasal żmien li fih ikollna naraw x'informazzjoni kellu Joseph Muscat u dwar iż-żmien meta sar jaf biha. Ikollna wkoll ngħarblu l-istqarrijiet kollha li huwa għamel tul l-aħħar tliet snin sabiex tiġi determinata l-kompliċità tiegħu f'delitti kriminali gravi ħafna. Ftakru ftit fiż-żmien li fih Konrad Mizzi kien kostrett jammetti li huwa sid ta' trust f'New [...]

X’qed jistennew biex jibgħatu għal Karl Cini?

By
2019-11-23T18:00:09+01:00Sat, 23rd Nov '19, 09:49|

Jekk hemm xi ħadd li jaf sew l-intriċċi kollha li seħħew u dwar min xaħħam lil min, dan hu Karl Cini. Ftit qabel Marzu 2013 kien siefer lejn il-Panama u fl-uffiċċju ta' Mossack Fonseca beda' jwitti t-triq li kellhom igħaddu minnha l-imgħallmin korrotti tiegħu. Permezz tat-telefon, lil sħabu tal-Panama tahom struzzjonijiet dwar taħt isem min [...]

Ma jagħti kenn lil ħadd, qalilna

By
2019-11-23T17:59:20+01:00Sat, 23rd Nov '19, 09:17|

Il-prim ministru ried jinstema' kategoriku f'leħnu meta stqarr li mhux bi ħsiebu jagħti l-kenn lill-kriminali dan kollu għaliex l-arrest tagħhom għad jista' jimbarazzah. Huwa ġie mistoqsi dwar jekk kienx ser ikun hu li jiddeċiedi dwar l-għoti tal-proklama tal-immunità lil dak li jkun lest li jixhed dwar kemm mill-bidu nett kien żbalja dwar Keith Schembri u [...]

Prosekuturi Sqallin jridu jsiru jafu fejn jinsab Yorgen Fenech sabiex ikunu jistgħu jixluħ b’korruzzjoni fil-logħob tal-futbol u b’imħatri llegali.

By
2019-11-23T09:33:22+01:00Fri, 22nd Nov '19, 16:42|

Il-ġurnal La Sicilia rrapporta li Yorgen Fenech “m'huwiex persuna li m'hix magħrufa” mal-awtoritajiet Taljani. “Għall-kuntrarju” kien qed jiġi mfittex mill-iskwadra mobbli tas-sezzjoni ta' kontera l-kriminalità ta' Katanja li għal xi żmien kienet nvestigatu dwar imħatri llegali u xiri ta' players fil-logħob tal-futbol. L-investigazzjoni li ssejħet “treni del gol” wasslet għall-bidu ta' proċeduri kriminali inizjali kontra [...]

Yorgen Fenech talab li tinħariġlu proklama ta’ immunità biex ikun jista’ jixhed dwar dak li jaf?

By
2019-11-22T15:50:02+01:00Fri, 22nd Nov '19, 12:27|

F'kumment li għamel lill-istampa dalgħodu, lill-prim ministru żelqitlu li t-talba ta' Melvin Theuma biex tinħareġ proklama ta' immunità kienet "l-ewwel proklama". Dlonk ikkoreġa ruħu u qal li ried ifisser "l-unika proklama" li qed jintalab li jirrakkomanda. Huwa ċar li Joseph Muscat qed jitlef ħafna rqad u seta' għamel żball ġenwin. Iżda ġaladarba qed joħroġ l-informazzjoni [...]

Ir-rapporteur tal-Kunsill tal-Ewropa “mħasseb”: ma messux il-PM żamm pass lura?

By
2019-11-22T15:48:57+01:00Fri, 22nd Nov '19, 10:45|

Pieter Omtzigt, ir-rapporteur tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa dwar is-saltna tad-dritt f'Malta, illum għamel tweet dwar il-kunflitt ta' interess sfaċċat ta' Joseph Muscat li qed jippreżenta ruħu bħala l-kap investigatur tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u bħala l-persuna li waħdu għandu l-jedd li jiddeċiedi dwar l-għoti ta' maħfriet presidenzjali li jistgħu ikollhom effett ħażin fuq il-kabinett [...]

Tridu taraw kif tkun karrozza li ssir ragħad?

By
2019-11-22T15:45:58+01:00Fri, 22nd Nov '19, 08:56|

Tiftakruh iż-żmien meta Joseph Muscat kien irreaġixxa għall-ewwel protesta minn grupp ta' nisa tal-Occupy Justice? Dawn kienu armaw numru ta' tined qrib l-uffiċċju tiegħu f'Misraħ Kastilja u għal numru ta' ljieli raqdu fihom. Azzjoni bħal din ma kinitx waħda li b'xi mod setgħat tixbaħ l-attakk fuq il-Bastille. Iżda tal-Labour kienu ħadu għalihom, ibda' b'Tony Zarb li [...]

Il-postijiet battala mtlew mill-prim ministru nnifsu

By
2019-11-22T07:51:53+01:00Thu, 21st Nov '19, 19:03|

Konna ilna nissuspettaw li hemm postijiet battala fl-uffiċċju tal-kummissarju tal-pulizija u dak tal-avukat ġenerali. U issa l-prim ministru dawn il-postijiet imliehom. Bih innifsu. Huma ta' tħassib serju l-istqarrijiet li għamel kuljum il-prim ministru f'dawn l-aħħar tlitt ijiem. Il-prim ministru qed iforni dettalji dwar dak li qiegħdin igħidu jew dwar dak li mhux qiegħdin igħidu persuni [...]

PROTESTA: Il-Ġimgħa, 22 ta’ Novembru fis-6.30PM

By
2019-11-21T12:56:11+01:00Thu, 21st Nov '19, 12:56|

Repubblika, #occupyjustice u manueldelia.com qed itennu l-protesta tagħhom u se jiltaqgħu quddiem il-Berġa ta’ Kastilja nhar il-Ġimgħa 22 ta’ Novembru fis-18:30 biex jitolbu r-riżenja tal-prim ministru Joseph Muscat. Joseph Muscat għandu responsabbiltà politika ċara. Kieku keċċa lil Keith Schembri u lil Konrad Mizzi meta l-Panama Papers ikkonfermaw ir-rappurtaġġ ta’ Daphne Caruana Galizia li dawn it-tnejn kienu fetħu kumpaniji sigrieti [...]

Il-borma fuq tlieta toqgħod

By
2019-11-21T21:52:45+01:00Thu, 21st Nov '19, 11:52|

Inħossni tassew skomdu nsejjaħ lill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia bħala "opportunità". Il-qtil huwa ta' min jistmerru. Il-każ tagħha ma kienx wieħed ta' xi sagrifiċċju erojku. Hi kienet eroj u l-qtil tagħha kien sagrifiċċju enormi. Il-qtil tagħha u t-telfa li ġarrbet il-familja tagħha ma kienu meħtieġa għal ħadd. Kif qiegħed hawn nixtieq nikteb erba' kelmiet lil tal-Moviment [...]

Il-Pilatus. Is-Sata. U issa l-BoV.

By
2019-11-21T21:50:42+01:00Thu, 21st Nov '19, 10:39|

Il-ġrajjiet li seħħew il-bieraħ tant iddominaw l-aħbarijiet li dan ir-rapport minn Reuters ftit kienu dawk li ndunaw bih. Dan huwa ħażin, għaliex it-theddida li teżisti fil-konfront tal-akbar bank f'Malta jista' jkollha riperkussjonijiet serji ħafna fuq l-ekonomija Maltija. U jekk issir ħsara lill-ekonomija Maltija, ma jkunux il-familji Gasan, Apap Bologna jew Fenech li jgħaddu minn tbatija. [...]

Lill-poplu smajtuħ ikanta?

By
2019-11-20T23:41:29+01:00Wed, 20th Nov '19, 22:47|

Illejla nġbarna quddiem l-uffiċċju tal-prim ministru u għamilnilu talba sempliċi ħafna. Tlabna li ma nkunux iggvernati minn min huwa korrott. Aktar tard imxejna lejn il-bini tal-Qorti quddiem il-mafkar tal-Assedju li qed iservi ta' mafkar għal Daphne u sellimna lill-memorja ta' din il-ġurnalista li sofriet l-akbar inġustizzja li setgħet issofri. Kien hemm uħud li riedu juru [...]

Tat-Tumas Group keċċew lil Yorgen Fenech mill-bord tad-diretturi ġimgħa ilu

By
2019-11-20T15:23:45+01:00Wed, 20th Nov '19, 14:10|

Jidher li d-diretturi tat-Tumas Group setgħu kienu qed jistennew li jseħħ l-arrest tal-membru tal-familja tagħhom Yorgen Fenech li mexxa' l-grupp ta' kumpanniji għal dawn l-aħħar snin. Għadu kemm ixxandar dokument li jindika li huwa kien irriżenja minn direttur tal-holding company tal-grupp fit-12 ta' Novembru. Id-dokument li jġib il-firma ta' Ray Fenech, iz-ziju ta' Yorgen Fenech, [...]

Is-soċjeta ċivili qed issejjaħlek biex tipprotesta llum

By
2019-11-20T15:53:33+01:00Wed, 20th Nov '19, 11:13|

Joseph Muscat għandu jirreżenja jew il-Parlament għandu jkeċċih Repubblika, #occupyjustice u manueldelia.com qegħdin isejħulkom biex tinaghqdu magħhom illum. Jekk int membru tas-soċjeta’ ċivili, jekk tħoss li darba wara l-oħra, gidbulek, jekk inti tħoss li dawk li qegħdin fid-dover li jipproteġu lil pajjiżna u l-istituzzjonijiet tagħna ttradew il-pajjiżnaż, allura tridu tkunu Kastilja illum, 20 ta’ Novembru [...]

Joseph Muscat mingħalih li jista’ jgħaddiha lixxa. Dan ma nistgħux nippermettuh.

By
2019-11-20T11:07:35+01:00Wed, 20th Nov '19, 08:59|

Il-kwistjoni hi waħda mill-aktar sempliċi. Fl-isfond tal-liġijiet kriminali, Yorgen Fenech huwa innoċenti sakemm ma jiġix pruvat li huwa ħati. Ma nistgħux inqisuh ħati qabel ma jgħaddi ġuri skont il-liġi u jinstab ħati mill-qorti. Iżda mhux bi ħsiebna li noqgħodu naħsbuha biex neżiġu l-kontabilità. Illum huwa ċar daqs il-kristall li Daphne nqatlet biex jitgħattew ix-xtur tal-korruzzjoni [...]

Yorgen Fenech jinsab taħt arrest

By
2019-11-20T11:09:42+01:00Wed, 20th Nov '19, 08:28|

Yorgen Fenech, il-persuna suspettata bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, inġabar b'arrest mill-awtoritajiet hekk kif ittanta li jaħrab minn Malta wara li ssemma' bħala suspettat li kellu sehem fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-aħbar li ġie arrestat mill-awtoritajiet ġiet konfermata ftit ilu minn Matthew Caruana Galizia f'din it-tweet: Ikkonfermat: Yorgen Fenech kien fuq dgħajsa u ttanta [...]

Go to Top