Diskors dwar tixrid ta’ demm

By
2019-12-04T06:34:42+01:00Tue, 3rd Dec '19, 15:49|

Wara madwar ġimgħa ta' aljenazzjoni jidher li, mid-dar ta' Keith Schembri, Neville Gafà lill-ministri u d-deputati tal-Labour qed joħorġilhom l-ordnijiet dwar x'għandu jingħad. Deputat wara l-ieħor issa qiegħdin jixlu lid-dimostranti li "jridu t-tixrid tad-demm".  Mhux magħruf kif saru jafu d-dimostranti "xi jridu" ġaladarba dawn qatt ma talbu li jkun hemm it-tixrid tad-demm. Tgħid Michael Falzon, [...]

Waqqalna wiċċna l-art mad-dinja

By
2019-12-04T06:33:48+01:00Tue, 3rd Dec '19, 15:27|

Dan huwa l-mod li bih wieħed għandu jsellem lil dak li għadu jridha ta' prim ministru li ma jridx iżarma mill-uffiċċju tiegħu għax jibża' li jispiċċa b'idejn maqfulin fil-manetti. Joseph Muscat għandek twarrab issa. Kullħadd qed igħidlek l-istess kelma: l-avukati, l-ispiżjara, l-awdituri, ġurnalisti ta' kull fehma politika inklużi dawk li kienu jappoġġjawk u persuni li [...]

Qrajtuha t-Times of Malta tal-lum? Keith Schembri f’liema pajjiż fid-dinja kien jitħalla jiġri barra bħalissa? F’pajjiż wieħed biss: dak li jinsab taħt il-kontroll ta’ Joseph Muscat. Illejla nipprotestaw mill-ġdid.

By
2019-12-03T16:10:54+01:00Tue, 3rd Dec '19, 08:39|

Keith Schembri huwa msemmi b'mod ċar f'dokument miktub minn Melvin Theuma u li nstab fil-pussess ta' Yorgen Fenech, il-bniedem li ngħata maħfra minn Joseph Muscat bħala l-moħħ wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. U minkejja dan kollu, fuq ordni ta' Joseph Muscat, Keith Schembri diġà ġie eżonerat mill-pulizija. Dan m'huwa xejn ħlief cover-up ta' assassinju [...]

Bewweġ ‘il barra bħal ġurdien imxarrab

By
2019-12-03T16:11:38+01:00Tue, 3rd Dec '19, 08:16|

Inkiss inkiss bewweġ 'il barra mill-kantina tal-bini tal-Parliament u fid-dlam ħarab jiġri mill-foss. Joseph Muscat kien qisu ġurdien imxarrab jitqagħbad biex jaqbeż 'il barra minn vapur inkaljat. Mhux dak kien il-pjan: ried joħroġ mill-bieb ta' barra biex juri l-arroganza tiegħu. Qalilna li ried jagħmel dibattitu fil-Parlament biex jitkellem dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Dam [...]

GUEST POST: Fhimtek sew, Joe?

By
2019-12-02T13:22:00+01:00Mon, 2nd Dec '19, 12:39|

Mela. Ara fhimtekx sew Joseph. Int kont lest biex tagħti proklama lil min kien labranzetta ma' Keith Schembri, iċ-chief of staff tiegħek, ġewwa Kastilja, imma ma kontx komdu tirrakkomanda maħfra, jew għall-inqas plea bargaining, biex titnaqqas is-sentenza, ta' min kien qiegħed jallega illi l-mandant u allura l-mastermind wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia kien Keith [...]

Infakkru x’kien kiteb Joseph Muscat: “Il-Partit Laburista ma jistax jerġa’ jgħix l-imgħoddi tiegħu”

By
2019-12-02T12:29:37+01:00Mon, 2nd Dec '19, 12:29|

L-aħħar darba li ktibt dwar dan kien f'April 2018. Jeħtieġ li lil Joseph Muscat infakkruh dwar iż-żgħożija idealista li kellu. Rajna b'għajnejna wħud mill-manigoldi li qaflu lill-ġurnalisti f'Kastilja. L-istil li għażel għad-diskors tiegħu "lin-nazzjon" il-bieraħ filgħaxija fakkar li dawk li għandhom ċerta età fit-tensjoni li kienu jħossu kull darba kienu jisimgħu l-innu nazzjonali bħala introduzzjoni [...]

Iridu jibqgħu jerdgħulna demmna

By
2019-12-02T12:28:47+01:00Mon, 2nd Dec '19, 08:22|

Konrad Mizzi qed jippretendi li jerġa' jiddaħħal fil-kabinett biex jibqa' jgawdi mill-immunità mhux biss mill-investigazzjonijiet iżda anki mill-prosekuzzjoni u biex ikompli jgawdi wkoll mill-korruzzjoni tar-roadmap li kien ippropona biex jerdagħlna demmna permezz tal-għajta leġġendarja "shame on you, minister". Lil Joseph Muscat kitiblu ittra mimlija mħabba u kitiblu li "jħobbu -- il-proġett tagħna ser jissokta". Kieku [...]

Lill-prim ministru l-ġdid, il-mafja trid tagħżlu hi

By
2019-12-02T12:27:22+01:00Mon, 2nd Dec '19, 08:07|

Il-kriżi kostituzzjonali li ninsabu fiha kompliet tiħrax il-bieraħ. Il-Partit Laburista ħareġ stqarrija dwar il-laqgħa li saret fil-Girgenti tal-grupp parlamentari tal-Labour. Din l-istqarrija qalet li l-grupp għandu fiduċja sħiħa u f'Joseph Muscat. Dan huwa politikament problematiku u dubjuż. Nibdew biex, għandna sitwazzjoni li fiha ċ-chief of staff tal-mexxej għamel attentat ta' frame up fuq ministru Laburista [...]

Joseph Muscat għandu jwarrab issa. Jeħtieġ ikun jaf issa.

By
2019-12-02T09:51:59+01:00Sun, 1st Dec '19, 21:19|

L-hekk imsejjaħ prim ministru Joseph Muscat, li għadu qed jokkupa l-uffiċċju tiegħu f'Kastilja, qal li f'soċjetà demokrtika d-diżubbidjenza ċivili m'hix aċċettabbli. Dan qalu għar-raġuni li għall-imperatur Joseph 1 id-demokrazija tfisser dak li tifhem bih il-Korea ta' Fuq meta tgħid li hi r-Repubblika Demokratika tal-Korea. Id-diżubbidjenza ċivili m'hix biss hi aċċettabbli f'soċjetà demokratika. Lanqas hi biss [...]

Repubblika: Joseph Muscat irreżenja biex jibqa’ f’Kastilja flok biex jitlaq minnha.

By
2019-12-01T21:11:40+01:00Sun, 1st Dec '19, 21:11|

Stqarrija ta' Repubblika Illejla Joseph Muscat irreżenja biex jibqa’ ġewwa l-Uffiċju tal-Prim Ministru minflok jitlaq minnu. Joseph Muscat hu fil-qalba tal-akbar skandlu fl-istorja politika ta’ Malta. Imma mhux għalhekk biss imissu jitlaq minn Kastilja immedjatament. Jeħtieġ jitlaq minn Kastilja immedjatament għax hemm bżonn li jkun investigat. Hemm bzonn jitlaq biex ikunu ppreservati l-provi. Jeżisti suspett [...]

Joseph Muscat kellem lin-nazzjon. U n-nazzjon iwieġeb lura: Warrab issa. Protesta nhar it-Tnejn quddiem il-bini tal-Parlament 4pm

By
2019-12-02T09:54:20+01:00Sun, 1st Dec '19, 20:32|

In a piece of iron curtain hifalutin propaganda the disgraced Joseph Muscat, formerly known as prime minister, announced he’s staying on as Labour Leader until 12 January but will stay on indefinitely as prime minister after that. He has not committed to a date for his departure which presumably will depend on how successful he [...]

Għal darb’oħra, kif ilni nagħmel għal dawn l-aħħar għaxart ijiem, nappella lid-deputati Laburisti. Lil Muscat warrbuħ illum.

By
2019-12-02T09:48:50+01:00Sun, 1st Dec '19, 07:25|

L-ewwel ħaġa li għamlu tal-grupp parlamentari Laburista, hekk kif irċievew l-appell tal-attivisti tas-soċjetà ċivili - jien fosthom - biex iwarrbu lil Joseph Muscat, kien li jtuħ vot ta' fiduċja unanima. Forsi din il-mossa wieħed kien jistenniha. Għal tliet snin u nofs sħaħ, permezz tal-PN - fiż-żmien meta dan għad kellu leħen - u aktar tard [...]

Yorgen Fenech jinsab mixli bi qtil. Stennew li jinkixfu aktar borom malli dan jiġi mixli b’ħasil ta’ flus maħmuġin.

By
2019-12-02T09:47:11+01:00Sun, 1st Dec '19, 06:54|

Għal bosta nies, jien inkluż, il-konfoffa biex tiġi assassinata Daphne Caruana Galizia bdiet tinkixef wara li l-aħwa Degiorgio tressqu quddiem il-qorti mixlija b'ħasil ta' flus maħmuġin. M'għandniex xi ngħidu, dawn kienu diġà l-ħabs għax kienu tressqu l-qorti akkużati bil-qtil ta' Daphne. Il-mogħdija li fiha għaddew il-flus ser tiftaħ ħafna għajnejn dwar ċerti rabtiet u motivazzjonijiet [...]

Hawn hi l-akbar gidba fl-istorja politika ta’ Malta

By
2019-12-02T09:46:15+01:00Sun, 1st Dec '19, 06:35|

Il-mod dwar kif wieħed jista' jwaħħal it-twettiq ta' assassinju fuq ħaddieħor huwa element naturali ta' konfoffa. Chris Cardona stqarr pubblikament li l-assassini li wettqu d-delitt qed jippruvaw iwaħħlu fiħ. Milli jidher Cardona qed igħid li Keith Schembri kien qabbad lil Yorgen Fenech biex iwaħħal fiħ. Iżda hemm ukoll persuna oħra li qed jippruvaw iwaħħlu fiha. [...]

Go to Top